logokrajTímto děkujeme Libereckému kraji, který nám v roce 2018 díky dotačním titulům poskytnul finanční prostředky na ošetření lipové aleje v obci Všelibice ve výši 61.740,- Kč.