logokrajTímto děkujeme Libereckému kraji, který nám v roce 2019 díky dotačním titulům poskytnul finanční prostředky na pořízení věcných a ochranných prostředků požární ochrany ve výši 56.600,- Kč.