Úřední deska, oznámení

uredni deskaÚřední deska Obecního úřadu Všelibice má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází vedle schodů k OÚ a je bezbariérové přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Je složena ze dvou vitrín, umístěných vedle sebe. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů, které slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala.

V elektronické verzi naleznete ke stažení další dokumenty, které Obecní úřad ve Všelibicích i Obec Všelibice zveřejňují. Ke shlédnutí jsou k disposici i archivní dokumenty úřední desky. Další dokumenty jsou ke stažení v příslušných částech webu obce.


Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
19.02.2024 06.03.2024 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
03.02.2024 12.03.2024 Dražební vyhláška
28.01.2024 - Rozpočet Mateřské školy Všelibice 2024
16.01.2024 - Výroční zpráva za rok 2023
10.01.2024 - Rozpočtové opatření 7/2023
13.12.2023 31.12.2024 Rozpočet obce Všelibice na rok 2024
23.10.2023 - Rozpočtové opatření 6/2023
25.07.2023 - Rozpočtové opatření 5/2023
25.05.2023 - Závěrečný účet za rok 2022
22.05.2023 29.02.2024 Rozpočtové opatření 4/2023
17.05.2023 - Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2024-2028 obce Všelibice
17.05.2023 - Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřské školy Všelibice na roky 2024-2026
13.04.2023 29.02.2024 Rozpočtové opatření 3/2023
14.03.2023 - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2022
01.03.2023 29.02.2024 Rozpočtové opatření 2/2023
16.02.2023 29.02.2024 Rozpočtové opatření 1/2023
03.02.2023 31.12.2026 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výkon přestupkové agendy
29.12.2022 - Rozpočet Mateřské školy Všelibice 2023
20.12.2022 - Rozpočet obce Všelibice na rok 2023
14.12.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
14.12.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
24.03.2014 - Výzva občanům - pozemky aktualizováno 1.8.2023

Oznámení a informace mimo úřední desku

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
19.02.2024 07.03.2024 Plánované přerušení dodávky vody - Vrtecko 6.3.2024
20.12.2023 31.03.2024 Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024
17.04.2020 - Psychosociální linka pomoci pro Liberecký kraj
21.03.2019 - Informace vlastníkům lesa
19.10.2018 - Policie informuje seniory
08.12.2016 - SČVK - Řešení nouzových situací