Úřední deska, oznámení

uredni deskaÚřední deska Obecního úřadu Všelibice má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází vedle schodů k OÚ a je bezbariérové přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Je složena ze dvou vitrín, umístěných vedle sebe. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů, které slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala.

V elektronické verzi naleznete ke stažení další dokumenty, které Obecní úřad ve Všelibicích i Obec Všelibice zveřejňují. Ke shlédnutí jsou k disposici i archivní dokumenty úřední desky. Další dokumenty jsou ke stažení v příslušných částech webu obce.


Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
20.03.2023 05.04.2023 Stanovisko k návrhu koncepce Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
17.03.2023 07.04.2023 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
16.03.2023 - Návrh závěrečného účtu 2022
14.03.2023 - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2022
09.03.2023 27.04.2023 Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
01.03.2023 - Rozpočtové opatření 2/2023
16.02.2023 - Rozpočtové opatření 1/2023
03.02.2023 31.12.2026 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výkon přestupkové agendy
29.12.2022 - Rozpočet Mateřské školy Všelibice 2023
20.12.2022 - Rozpočet obce Všelibice na rok 2023
04.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
16.06.2022 - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021
16.06.2022 - Závěrečný účet za rok 2021
14.12.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
14.12.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
27.12.2019 - Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024
24.03.2014 - Výzva občanům - pozemky aktualizováno 1.3.2023

Oznámení a informace mimo úřední desku

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
09.02.2023 31.07.2023 Recenze knihy Umění vojenství 1600 - 1648
30.03.2022 - Změny v jízdních řádech od 1.4.2022
22.03.2022 - Oznámení pro ubytovatele uprchlíků z Ukrajiny
12.01.2022 - Mimořádné změny jízdních řádů od 16.1.2022
17.04.2020 - Psychosociální linka pomoci pro Liberecký kraj
21.03.2019 - Informace vlastníkům lesa
19.10.2018 - Policie informuje seniory
08.12.2016 - SČVK - Řešení nouzových situací