Úřední deska, oznámení

uredni deskaÚřední deska Obecního úřadu Všelibice má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází vedle schodů k OÚ a je bezbariérové přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Je složena ze dvou vitrín, umístěných vedle sebe. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů, které slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala.

V elektronické verzi naleznete ke stažení další dokumenty, které Obecní úřad ve Všelibicích i Obec Všelibice zveřejňují. Ke shlédnutí jsou k disposici i archivní dokumenty úřední desky. Další dokumenty jsou ke stažení v příslušných částech webu obce.


Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
19.09.2023 28.09.2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
25.07.2023 - Rozpočtové opatření 5/2023
25.05.2023 - Závěrečný účet za rok 2022
22.05.2023 29.02.2024 Rozpočtové opatření 4/2023
17.05.2023 - Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2024-2028 obce Všelibice
17.05.2023 - Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřské školy Všelibice na roky 2024-2026
13.04.2023 29.02.2024 Rozpočtové opatření 3/2023
14.03.2023 - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2022
01.03.2023 29.02.2024 Rozpočtové opatření 2/2023
16.02.2023 29.02.2024 Rozpočtové opatření 1/2023
03.02.2023 31.12.2026 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výkon přestupkové agendy
29.12.2022 - Rozpočet Mateřské školy Všelibice 2023
20.12.2022 - Rozpočet obce Všelibice na rok 2023
04.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
14.12.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
14.12.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
24.03.2014 - Výzva občanům - pozemky aktualizováno 1.8.2023

Oznámení a informace mimo úřední desku

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
27.09.2023 13.10.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 12.10.2023 část Všelibic
27.09.2023 12.10.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 12.10.2023 Podborek
27.09.2023 15.10.2023 Den otevřených dveří učiliště SOU Hubálov
17.04.2020 - Psychosociální linka pomoci pro Liberecký kraj
21.03.2019 - Informace vlastníkům lesa
19.10.2018 - Policie informuje seniory
08.12.2016 - SČVK - Řešení nouzových situací