Úřední deska, oznámení

uredni deskaÚřední deska Obecního úřadu Všelibice má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází vedle schodů k OÚ a je bezbariérové přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Je složena ze dvou vitrín, umístěných vedle sebe. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů, které slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala.

V elektronické verzi naleznete ke stažení další dokumenty, které Obecní úřad ve Všelibicích i Obec Všelibice zveřejňují. Ke shlédnutí jsou k disposici i archivní dokumenty úřední desky. Další dokumenty jsou ke stažení v příslušných částech webu obce.


Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
11.01.2022 27.01.2022 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
15.12.2021 15.01.2023 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14.12.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
14.12.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
14.12.2021 - Rozpočet obce Všelibice na rok 2022
11.11.2021 31.01.2022 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkajících se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
19.10.2021 - Rozpočtové opatření 5/2021
15.09.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
20.07.2021 - Závěrečný účet za rok 2020
01.06.2021 - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020
11.03.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2020, o poplatku za komunální odpad
18.01.2021 - Výroční zpráva za rok 2020
10.01.2021 - Rozpočet obce Všelibice na rok 2021
23.12.2020 - Rozpočet Mateřské školy Všelibice 2021
28.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
27.12.2019 - Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024
31.01.2019 01.01.2023 Veřejnoprávní smlouva - přestupky Český Dub
24.03.2014 - Výzva občanům - pozemky aktualizováno 1.8.2021

Aktuální zápisy ze zasedání

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
30.12.2021 - Zápis z 48. zasedání rady
06.12.2021 - Zápis z 47. zasedání rady
08.11.2021 - Zápis z 46. zasedání rady
11.10.2021 - Zápis z 45. zasedání rady
28.09.2021 - Zápis z 22. zasedání zastupitelstva

Oznámení a informace mimo úřední desku

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
12.01.2022 - Mimořádné změny jízdních řádů od 16.1.2022
17.04.2020 - Psychosociální linka pomoci pro Liberecký kraj
21.03.2019 - Informace vlastníkům lesa
19.10.2018 - Policie informuje seniory
08.12.2016 - SČVK - Řešení nouzových situací