Úřední deska, oznámení


Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
11.01.2022 27.01.2022 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
15.12.2021 15.01.2023 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14.12.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
14.12.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
14.12.2021 - Rozpočet obce Všelibice na rok 2022
11.11.2021 31.01.2022 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkajících se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
19.10.2021 - Rozpočtové opatření 5/2021
15.09.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
20.07.2021 - Závěrečný účet za rok 2020
01.06.2021 - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020
11.03.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2020, o poplatku za komunální odpad
18.01.2021 - Výroční zpráva za rok 2020
10.01.2021 - Rozpočet obce Všelibice na rok 2021
23.12.2020 - Rozpočet Mateřské školy Všelibice 2021
28.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
27.12.2019 - Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024
31.01.2019 01.01.2023 Veřejnoprávní smlouva - přestupky Český Dub
24.03.2014 - Výzva občanům - pozemky aktualizováno 1.8.2021