Dokument: Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Všelibice


Soubory ke stažení:

ozv-04-2019.pdf

Vyvěšeno: 16.12.2019

Sejmuto: 07.02.2020

Popis (anotace):