Dokument: Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a zveřejnění vyhotoveného úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje po Aktualizaci č. 1 a 2.Vyvěšeno: 20.12.2023

Sejmuto: 05.01.2024

Popis (anotace):